Sinop Üniversitesi Meslek Yüksekokulumuz, 02.11.2001 Tarihli 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 2880 sayılı kanunla değişik 7/d-2 maddesi uyarınca, Yükseköğretim Kurulu Kararı ile Ondokuz Mayıs Üniversitesi bünyesinde kurulmuştur. Yüksekokulumuz, 26536 sayılı Resmî Gazetede Yayınlanan 5662 sayılı Kanunla kurulmuş olan Sinop Üniversitesi Rektörlüğüne, 29 Mayıs 2007 tarihinde bağlanmıştır. Yüksekokulumuz, Eğitim-Öğretim faaliyetlerini, 24 Eylül 2002 ve 07 Eylül 2018 tarihleri arasında, Millî Eğitim Bakanlığı tarafından tahsis edilen hizmet binalarında sürdürmüştür. 2018-2019 Eğitim-Öğretim yılı güz döneminden itibaren ise Eğitim-Öğretim faaliyetlerini Yeni Kampüs Alanında yapımı tamamlanan yeni hizmet binasında sürdürmeye başlamıştır. Yüksekokulumuz, Eğitim-Öğretim ve Ar-Ge faaliyetlerinde teknolojik gelişmeleri esas alarak, ilgili sektörlerin ihtiyaç duyduğu uluslararası standartlarda mesleki bilgi, beceri ve anlayışa sahip, bölgesel ve ulusal kalkınmaya katkı sağlayan bir vizyonla hizmet vermektedir. Çağdaş ve nitelikli eleman yetiştirmekle birlikte, yurt içi ve yurt dışı kurumlarla işbirliği yaparak, çağdaş gelişmeye katkıda bulunan çalışmalarını hızla sürdürmektedir. Kalkınma planları ve programlarında yer alan politika ve hedefler doğrultusunda, 2024 yılında da Eğitim-Öğretim faaliyetlerine devam etmektedir. Yüksekokulumuz, Eğitim-Öğretim ve araştırma faaliyetleriyle ilimizin, istihdam olanakları ve alt yapı yatırımlarının desteklenmesini, bölgedeki küçük ve orta ölçekli sanayi kuruluşları ile üniversite-sanayi işbirliğinin kurulmasını, ticaretin ve hizmet sektörünün gelişmesini hedeflemektedir. Mesleki ve teknik eğitimin gerektirdiği, teknolojik bilgi ve beceriye sahip, uluslararası platformda aranan nitelikli elemanlar yetiştirmeyi amaçlamaktadır. Yüksekokulumuz, kendini sürekli geliştiren, paylaşımcı ve sanayi ile iş birliği içerisinde olan, mensubu olmaktan gurur duyulan, öncü ve yenilikçi bir eğitim kurumu olmayı misyon
edinmektedir. 

Yüksekokulumuz Bölümleri ve Önlisans Programları;

– Bilgisayar Teknolojileri Bölümü

           * Bilgisayar Programcılığı Programı                

– Elektrik ve Enerji Bölümü

           * Elektrik Programı

            * Elektrikli ve Hibrit Taşıtlar Teknolojisi Programı

–Elektrik ve Otomasyon Bölümü

            * Mekatronik Programı                       

– Makine ve Metal Teknolojileri Bölümü

             * Makine Programı

– Motorlu Araçlar ve Ulaştırma Teknolojileri Bölümü

              *Su Altı Teknolojisi Programı   

– Muhasebe ve Vergi Bölümü

               * Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Programı                   

– Su Ürünleri Bölümü

BÖLÜMÜANABİLİM DALIProf. Dr.Doç. Dr.Dr.Öğr. ÜyesiArş. Gör.Öğr. Gör.ToplamİdariÖğrenci
I. ÖğretimII. Öğretim
Bilgisayar Teknolojileri BölümüBilgisayar Programcılığı Programı                 1 4 5  186 –
Elektrik ve Enerji BölümüElektrik Programı 3 1 4  155 –
Elektrikli ve Hibrit Taşıtlar Teknolojisi Programı  – –
Elektrik ve Otomasyon BölümüMekatronik Programı  1 3 4  145 –
Makine ve Metal Teknolojileri BölümüMakine Programı   4 4  154 –
Motorlu Araçlar ve Ulaştırma Teknolojileri BölümüSu Altı Teknolojisi Programı   1 1 2 4  75 –
Muhasebe ve Vergi BölümüMuhasebe ve Vergi Uygulamaları Programı  2 2 4  201 –
 Su Ürünleri Bölümü1 1 1 3  – –
Toplam 2 9 17 2814  916 –

Yüksekokul binamız, Sinop Osmaniye Mahallesi Üniversite Caddesi No:52L’ dedir.  

Yüksekokulumuz Yerleşkesi 12647 m2’lik kapalı alan üzerine kurulmuştur. Eğitim-Öğretim Faaliyetleri ile Bilimsel araştırmaların en iyi şekilde sürdürülebilmesi için günümüz şartlarına uygun bir biçimde donatılmış olan 20 derslik , 4amfi , 5 bilgisayar laboratuvarı , 4 teknik laboratuvar, CNC atölyesi ve temel imalat atölyesi ile Karakum Dalış Merkezi bulunmaktadır. Ayrıca öğrencilerin kullanıma sunulan 10 kişinin aynı anda çalışmasına uygun adet Proje Geliştirme Laboratuvarı, idari ve akademik personel için 21 çalışma ofisi , 1 proje/toplantı ofisi , koçluk ofisi, 2 hizmetli odası, 2 arşivimiz bulunmaktadır.


2023 yılı itibari ile Yüksekokulumuzda 2 Doçent , 9 Dr. Öğr. Üyesi , 17 Öğretim Görevlisi olmak üzere 28 akademik personel ve 14 idari personel ile toplam 42 personel ile hizmet verilmektedir.

Ayrıca 14.02.2024 tarihi itibariyle 159 kız, 753 erkek olmak üzere toplam 916 öğrencisi ile eğitim-öğretime devam etmektedir.