Kalite Yönetim Sistemi kapsamında yürütülen iş ve işlemlerinin
planlama, uygulama, ölçme, izleme, iyileştirme süreçlerine ilişkin İç Tetkikler gerçekleştirilmiştir.