Program Hakkında Bilgiler

Yükseköğretim programının adı: Bilgisayar Programcılığı Programı

Eğitim dili: Programın eğitim dili Türkçe’dir.

Kontenjanı: Programın kontenjanı 60’tır.

İsteğe bağlı yabancı dil hazırlık sınıfı uygulamasına ilişkin koşullar: Programımızda yabancı dil hazırlık uygulaması bulunmamaktadır.

Staj, eğitim-öğretim modeli, endüstriye dayalı öğretim stajı, uygulamalı eğitimlerin nasıl yürütüldüğü ve stajların ilgili yükseköğretim kurumunun bulunduğu ilin dışında yapılıp yapılamadığına ilişkin koşullar: Eğitim-Öğretim faaliyetleri bir yılda 2 dönemden oluşmak üzere toplam 4 dönemde yürütülmektedir. IV. Dönemin sonunda en az 30 iş günü yaz stajı yapılmaktadır. Yaz stajları Sinop Üniversitesi Meslek Yüksekokulları Staj Yönergesine göre yürütülmektedir. Staj, Akademik Takvimde belirtilen tarihlerde Staj ve Eğitim Uygulama Kurulunun kabul edeceği yurtiçi ve yurtdışında yer alan kamu kurum ve kuruluşları veya özel sektöre ait fabrikalar-şirketlerde yapılabilmektedir. Ayrıca yüksekokulun ihtiyaçları kapsamında üniversitemiz bünyesinde de staj imkânı sunulmaktadır.

Mesleğin gerektirdiği kıyafet ve donanım malzemelerine ilişkin koşullar: Eğitim öğretim süresi boyunca yapılacak faaliyetlerde özel bir donanım veya kıyafet gerekmemektedir.

Ders uygulamalarında kullanılacak sarf malzeme, araç ve gereç gideri; sınav, materyal ve eğitim öğretim hizmeti karşılığı öğretim giderlerine ilişkin koşullar: Uygulama derslerinde kullanılacak olan sarf malzeme, araç gereçler, sınav, materyal ve eğitim öğretim hizmeti bölümümüz tarafından sağlanmaktadır.

Programın içeriği, fakülte, yüksekokul ve meslek yüksekokulunun bulunduğu yerleşke/kampüse ilişkin koşullar: 

Bilgisayar Programcılığı  programının içeriğine Öğrenci Bilgi Paketi’nden ulaşabilirsiniz.

Meslek Yüksekokulu Binamız Sinop Üniversitesi Kampüs alanı içerisinde yer almaktadır.

Binamız da; 4 Amfi, 20 Derslik, 5 Bilgisayar Laboratuvarı ve 7 Atölye bulunmaktadır.

Ayrıca binamız engelsiz erişim bayrağı olan Turuncu Bayrak sahibidir.

Kampüs içerisinde öğrencilerin ders dışı zamanlarını geçirebilecekleri öğrenci yaşam merkezi gibi dinlenme alanları bulunmaktadır.

Programa ilişkin eğitim ve öğretimin gerçekleştirildiği yer/yerleşke: Programın eğitim öğretim faaliyetleri kampüste yer alan Meslek Yüksekokulu binasında yürütülmektedir.

Kısmi zamanlı öğrenci olarak çalışabilme imkânları: Sinop Üniversitesi Kısmı Zamanlı Öğrenci Çalıştırma Yönergesi ilkeleri doğrultusunda kısmı zamanlı çalışmanın başvuru şartları, zamanı ve çalışma şekilleri belirlenerek öğrencilerimize Üniversitemizin farklı birimlerinde çalışma imkânı sunulmaktadır.

Barınma imkanları: Kredi Yurtlar Kurumu tarafından Sinop ili içerisinde yurt imkânları sunulmaktadır. Ayrıca özel yurt ve pansiyonlarda ilimizde mevcuttur.

Ulaşım imkanları: Meslek Yüksekokulu binasına şehir merkezinden minibüs hatları  ile ulaşım yapılmaktadır.

Burs imkânları: Sinop Üniversitesi öğrencileri, Kredi Yurtlar Kurumunun kredi ve burs olanaklarından yararlanabileceği gibi çeşitli kurum ve özel kuruluşların burs imkânlarından da faydalanabilmektedir. Ayrıca Sinop Üniversitesi Vakfı aracılığı ile başarılı öğrencilere burs imkânı sunulmaktadır.

Beslenme yardımı ve imkanları: 

Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı tarafından her akademik yılın başından başlamak üzere Sinop Üniversitesi Öğrenci Yemek Bursu Yönergesine göre yemek bursu verilmektedir. Ayrıca Sinop Üniversitesi Vakfı aracılığı ile de eğitim öğretim yılı boyunca belirlenen öğrencilerimize beslenme yardım desteği sunulmaktadır.

Personel
macbook

Dr. Öğr. Üyesi Ayşin Gaye ÜSTÜN
Bilgisayar Programcılığı Programı
Bölümü: Bilgisayar Teknolojileri
Dahili: 6623
e-posta: austun[@]sinop.edu.tr

macbook

Öğr. Gör. Dr. Nurcan DEMİRCAN BEKAR
Bilgisayar Programcılığı Programı
Bölümü: Bilgisayar Teknolojileri
Dahili: 6625
e-posta: ndbekar[@]sinop.edu.tr

macbook

Öğr. Gör. Resul TUNA
Bilgisayar Programcılığı Programı
Bölümü: Bilgisayar Teknolojileri
Dahili: 6624
e-posta: rtuna[@]sinop.edu.tr

macbook

Öğr. Gör. İsmail Umut DURAN
Bilgisayar Programcılığı Programı
Bölümü: Bilgisayar Teknolojileri
Dahili: 6622
e-posta: iduran[@]sinop.edu.tr

macbook
Öğr. Gör. Volkan ÇAVUŞ

Bilgisayar Programcılığı Programı
Bölümü: Bilgisayar Teknolojileri
Dahili: 6621
e-posta: vcavus[@]sinop.edu.tr