• Post category:Duyurular

2023-2024 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Dönemi Mezuniyet Sınavları akademik takviminde belirtilen tarihlerde yüzyüze yapılacaktır. Başvuruda bulunacak öğrencilerin aşağıda belirtilen Sinop Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği 21.Maddesi 2.Fıkrasına dikkat ederek başvurularını gerçekleştirmeleri gerekmektedir.

  • Mezuniyet Sınavı Başvuru Formu : SNÜ-FRM-133 Mezuniyet Sınavı Başvuru Formu
  • Mezuniyet Sınavı Başvuruları: 6-7 Şubat 2024
  • Mezuniyet Sınavı : 9 Şubat 2024
  • Mezuniyet Sınavı başvuru sonuçları, sınav saatleri ve derslikler 8 Şubat 2024 tarihinde ilan edilecektir.

Sinop Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği Madde-21

(2) Yükseköğretim programlarında mezuniyet için öğretim planında öngörülen derslerin en fazla üç tanesinden başarısız olan öğrenciler; sınava girebilme koşulunu yerine getirdikleri bu dersler için bir defaya mahsus olmak üzere akademik takvimde belirtilen süreler içerisinde yazılı başvuruları halinde, yönetim kurulu kararıyla, mezuniyet sınavına alınırlar. Bu sınavlarda alınan puan, tam puanın %60’ı ise öğrenci başarılı sayılır. Mezuniyet sınavından başarısız olan öğrenciler 2547 sayılı Kanunda öngörülen süreler içerisinde bu dersi/dersleri tekrar eder. Yükseköğretim programında zorunlu stajı bulunan öğrenciler stajını yapmamış olsalar dahi, mezuniyet sınav hakkından yararlanırlar. Uygulamalı olan derslerle ilgili mezuniyet sınav koşullarının nasıl yerine getirileceği yönetim kurulu tarafından belirlenir. Mezuniyet sınavının mazereti yoktur.